Certifiering enligt nya ISO-standarden klar!

Topflight har varit certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO9001 sedan 1995 och enligt miljöledningssystemet ISO14001 sedan 2003. Vi är nu både stolta och glada över att ha genomfört en certifiering och blivit godkända enligt den nya standard som kom 2015. Denna nya standard innebär ett ökat fokus på ledningens engagemang, processkartläggning, riskhantering och prestandamätning.
För oss på Topflight är vårt ledningssystem väldigt viktigt i vår strävan mot ständig förbättring. Genom att vara certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO14001:2015 ska våra kunder veta att vi alltid gör allt vi kan för att utveckla, producera och leverera deras produkter med förväntad funktion och kvalitet på utlovad leveranstid. De ska också veta och känna sig trygga i att vi gör vad vi kan för att långsiktigt minska vår miljöbelastning.
Kontakta gärna Cina Dahl, kvalitets- och miljöansvarig på Topflight, för mer information eller besök oss på www.topflight.se

Vill du veta mer?

Skicka en offertförfrågan eller skriv till oss för att få mer information.