Kvalitet & miljö

Topflight är certifierade enligt miljöledningssytemet ISO 14001 och kvalitetsledningssystemet ISO 9001. För att minska vår miljöpåverkan och öka vår kvalitet har vi upprättat ett verksamhetssystem som tillämpas i hela verksamheten. Genom vårt kvalitets- och miljösäkrade arbetssätt skapar vi en trygg och säker produktion med hög leveranssäkerhet. Vi strävar efter att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling genom att årligen identifiera och kontinuerligt arbeta med miljöaspekterna. Genom ständiga förbättringar, utbildningar och investeringar i ny, miljövänlig teknik ska vi förebygga och minska vår miljöbelastning till minsta möjliga. Vi strävar ständigt efter att öka våra medarbetares och leverantörers kvalitetsmedvetenhet och miljöengagemang.

Miljöpolicy

Vi på Topflight ska agera som ett ansvarstagande företag med omsorg om vår gemensamma miljö.

Detta gör vi genom att;

  • följa gällande miljölagstiftning och andra bindande krav.
  • verka för en ökad medvetenhet gällande miljöfrågor hos våra medarbetare, leverantörer och andra intressenter.
  • effektivisera och hushålla med resurser som råmaterial och andra insatsvaror
  • beakta livscykelperspektivet vid inköp, avfallshantering, investeringar och bedömning av miljöaspekter.
  • tillämpa försiktighet där risk för förorening finns

Genom att vara certifierade enl. ISO 14001 och arbeta systematiskt enl. ovan, skyddar vi miljön och bidrar till en hållbar miljöutveckling och våra kunder kan känna att de väljer en samarbetspartner som värnar om vår gemensamma miljö.

 

Kvalitetspolicy

Vår organisation är dedikerad till att leverera produkter/tjänster av högsta kvalitet till våra kunder.

Detta gör vi genom att;

  • alltid sträva efter att uppfylla och helst överträffa våra kunders samt övriga intressenters krav, önskemål och förväntningar.
  • ha kompetenta medarbetare och strukturerade rutiner som möjliggör leveranser med rätt kvalitet och på rätt tid.
  • med transparens och löpande information om företagets utveckling skapa förutsättningar för engagemang och delaktighet hos alla medarbetare.
  • arbeta för att på bästa sätt åtgärda och ständigt förebygga fel och mänskliga misstag.
  • arbeta systematiskt med att ständigt utveckla, förbättra och effektivisera våra processer och produktion.

Genom att vara certifierade enl ISO 9001 och arbeta systematiskt enl ovan ska våra kunder känna sig trygga i att vi alltid gör allt vi kan för att på ett hållbart sätt utveckla, producera och leverera deras produkter med förväntad kvalitet i utlovad tid.

Miljö

Certifierade enl ISO 14001 sedan 2003.
Ladda ner certifikat

Kvalitet

Certifierade enl ISO 9001 sedan 1995.
Ladda ner certifikat

Vill du veta mer?

Skicka en offertförfrågan eller skriv till oss för att få mer information.