Varningsmärkning

Som bärare av viktig information kan våra etiketter göra livet lättare många gånger. Eller till och med vara skillnaden mellan liv och död. Dekaler med instruktioner eller varningstexter måste fungera i alla situationer. Varningsmärkning finns ofta på produkter utan att du tänker på dem. Ibland med enkla instruktioner eller som en varning för din egen säkerhet. Det är viktigt att märkningen sitter kvar och håller lika länge som produkten. Föreställ dig en situation där en brand bryter ut i ditt hem eller på din arbetsplats. Om brandsläckaren saknar bruksanvisning, hur ska du då kunna veta hur den ska användas? Etiketter och varningsmärkning löser dagligen många kniviga och ibland hotande situationer som denna.

Våra produkter är kanske inte det första man lägger märke till men vi garanterar att deras frånvaro kan ha en avgörande betydelse. Som bärare av information gör våra dekaler livet lättare i många avseenden. Med instruktioner, varningar, handhavande etc.

Dekaler som håller över tid

Bärare av viktig information

För instruktioner, varningar, handhavande etc

Vill du veta mer?

Skicka en offertförfrågan eller skriv till oss för att få mer information.